ONLINEKURSER

Du kan välja mellan olika mail-kurser:


LÄKANDE SKRIVANDE

innehåller Skrivterapi enligt WriteYourSelf-metoden.
Kursen vägleder dig genom åtta olika delteman vilka mynnar ut i respektive skrivuppgifter. Du får lära dig självomsorg i ditt skrivande, prova olika skrivtekniker som syftar till att hjälpa dig att få tillgång till dig själv i ditt skrivande och får även kunskaper om skrivande, trauma och det omedvetna. Gemensamt för varje steg är att innehållet syftar till att lyfta fram dig, dina tankar och känslor. Vad som är trauma definierar du själv, det är din sanning och skrivandet kan hjälpa dig att starta en läkningsprocess. Skrivandet passar lika bra för dig som har en livskris att hantera, en närståendes bortgång, en skilsmässa, barnen flyttat hemifrån, pension, arbetslös, sjuk eller annat. 

MINDFULNESSTRÄNING

Denna kurs pågår i 8 veckor och vägleder dig till en mer tillåtande och medveten livsstil. Varje vecka innehåller flera övningar; yoga, meditation, observationsövningar, uppmärksamhet och avslappning som du utför dagligen. Du bör kunna spendera en timme per dag för ditt välmående. 

MINDFUL WRITING

kombinerar Skrivterapi & Mindfulness-träning i en 8-veckorskurs. Övningarna från Mindfulnessträning inleder varje vecka som avslutas med Läkande Skrivande.

 

Jag kommer inte skicka reklam, nyhetsbrev eller annat utan enbart svara på ditt mail. 

“Jag är mer uppmärksam på hur jag reagerar och agerar, jag lär nog känna mig själv lite bättre och det känns bra, även om det kan vara jobbigt också...”