top of page
onlinekurser.jpg

ONLINEKURSER

PERSONLIG UTVECKLING

Genom texter och övningar vill jag hjälpa dig att börja se på dig själv och dina val med nya ögon. Varför blir det som det blir? Finns det upplevelser i mitt förflutna som påverkar mina val jag gör idag? 

Genom ökad medvetenhet får du större makt över ditt liv och kan börja processen att forma ditt liv som du vill ha det, inte som det varit. 

Kursen innehåller ett stort antal reflektionsövningar. Här kan du utan kostnad ta del av en förhandstitt. 

LÄKANDE SKRIVANDE

Kursen innehåller skrivterapi enligt WriteYourSelf-metoden och vägleder dig genom åtta olika delteman vilka mynnar ut i respektive skrivuppgifter. Du får lära dig självomsorg i ditt skrivande, prova olika skrivtekniker som syftar till att hjälpa dig att få tillgång till dig själv i ditt skrivande och får även kunskaper om skrivande, trauma och det omedvetna. Gemensamt för varje steg är att innehållet syftar till att lyfta fram dig, dina tankar och känslor. Vad som är trauma definierar du själv, det är din sanning och skrivandet kan hjälpa dig att starta en läkningsprocess.

 

Metoden utformades ursprungligen för att hjälpa våldsutsatta kvinnor men skrivandet passar lika bra för dig som har en livskris att hantera. Kanske en närståendes bortgång, en skilsmässa, att barnen flyttat hemifrån, pension, arbetslös, sjuk eller annat. Här kan du ta del av en kostnadsfri förhandstitt.

MINDFULNESSTRÄNING

Även denna kurs pågår i 8 veckor och vägleder dig till en mer tillåtande och medveten livsstil. Varje vecka innehåller flera övningar; yoga, meditation, observationsövningar, uppmärksamhet och avslappning som du utför dagligen. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. För att få effekt behöver du kunna spendera en timme per dag för att öka ditt välmående. Se även här.

MINDFUL WRITING

Självomsorg och förebyggande av ohälsa kräver att man tillåter sig själv att känna, både det som är smärtsamt och det som väcker glädje. Genom att via avslappning närma sig sitt inre och därefter använda skrivövningarna för att frigöra det som väcker ohälsa ökar möjligheten till ett bättre mående. 

Online-kursen kombinerar Läkande skrivande & Mindfulness-träning under 8 veckor. Övningarna från Mindfulnessträning inleder varje vecka och avslutas med Läkande Skrivande.

 

“Jag är mer uppmärksam på hur jag reagerar och agerar, jag lär nog känna mig själv lite bättre och det känns bra, även om det kan vara jobbigt också...”

bottom of page