Läkande Skrivande

Write Your Self, en kurs i läkande skrivande

Som certifierad vägledare i Write Your Self-metoden hjälper jag människor att uttrycka sig efter stress eller trauma. Ordet trauma har grekiskt ursprung och betyder sår. Trauma drabbar oss oavsett vilka vi är och var och hur vi lever – oavsett ålder, kön, etnicitet, klass, sexuell läggning eller andra faktorer. Trauma innebär upplevelser så överväldigande att de blir svåra att hantera. Vad som är en påfrestande upplevelse är subjektivt och kan inte avgöras av andra än den som är drabbad.

Trauma påverkar en individ men kan även få samhälleliga konsekvenser – exempelvis sjukskrivningar, behandlingar, arbetslöshet och rehabilitering. Om traumat är våldsrelaterat så leder det ofta även till mer våld. Gäller det familjer med barn så påverkas även barnen av traumat.

Trauma kan förändra livet drastiskt för den drabbade. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget och vardagen återskapas. Genom skrivande kan detta återskapande påbörjas.

Trauma kan också tysta. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa. Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra.

Berättelse om trauma

Våra berättelser är viktiga. När vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut. Skrivande, och reflektioner kring det skrivna, blir ett sätt att klargöra men också att förändra tankar och känslor gällande en stressande eller traumatisk händelse. Genom skrivandet får du en möjlighet att sätta ihop ditt liv på nytt efter upplevelser av trauma. Studier om skrivande kring livskriser kan påverka hälsan och har visat att både smärta och depressiva tillstånd kan förbättras.

Har du en särskild berättelse du vill skriva? Har du ett behov av att hitta tillbaka till dig själv och tror att skrivande kan hjälpa? Vill du utforska skrivande som ett stärkande, läkande verktyg?

I kursen tar du del av en skrivprocess i åtta steg där du får lära dig att utforma ett hållbart skrivande enligt Write Your Selfs metod och börja skriva dina berättelser. Du får stöd och vägledning i att komma igång att skriva och att utforma skrivrutiner som passar dig.

Du väljer själv vad som känns viktigt för dig att skriva om. Det kan vara något som hänt dig, nyligen eller för länge sedan. Det kan också vara en obestämd känsla av att det finns något viktigt som är osagt och obearbetat. Det finns inget som är för litet eller för svårt. Du bestämmer.

Kostnaden för Läkande Skrivande är 1600 kr. (Vill du hellre gå kursen i webkurs-format är kostnaden lägre men då ingår ingen feedback utan du gör uppgifterna för dig själv.)

Brevterapi

Vill du sedan gå vidare kan du fortsätta med Brevterapi, där du skriver ett brev i veckan som jag sedan ger respons på i syfte att hjälpa dig vidare. Kostnaden för brevterapi är 1800 kr för sex brevväxlingar.

Välkommen!

Until you make the unconscious consious, it will direct your life and you will call it fate.

Carl Gustav Jung

©2019 by Susanne Bohlin terapeutiska tjänster