top of page
terapeutiskt-skrivande.jpg
TERAPEUTISKT SKRIVANDE

Write Your Self, en kurs i läkande skrivande

Som vägledare i WriteYourSelf-metoden hjälper jag människor att sätta ord på stress eller trauma. Ordet trauma har grekiskt ursprung och betyder sår. Trauma drabbar oss oavsett vilka vi är och var och hur vi lever – oavsett ålder, kön, etnicitet, klass, sexuell läggning eller andra faktorer. Trauma kan låta starkt, men innebär att jag varit med om en händelse som jag inte vet hur jag ska hantera. Vad som är en påfrestande händelse är subjektivt och kan inte avgöras av andra än den som är drabbad.

Kriser kan förändra livet drastiskt och efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget och vardagen återskapas. Genom skrivande kan detta arbete påbörjas.

Trauma kan också tysta. Skam och rädsla lägger sig som lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa. Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi hitta tillbaka till vår kraft. 

Berättelse om trauma

Våra berättelser är viktiga. När vi äger våra berättelser kan vi också skriva våra egna slut. Skrivande, och reflektioner kring det skrivna, blir ett sätt att klargöra men också att förändra tankar och känslor gällande en stressande eller traumatisk händelse. Genom skrivandet får du en möjlighet att sätta ihop ditt liv på nytt efter upplevelser av trauma. Forskning om skrivande som bearbetning kan påverka hälsan positivt och har visat att både smärta och depressiva tillstånd kan förbättras.

Har du en särskild berättelse du vill skriva? Har du ett behov av att hitta tillbaka till dig själv och tror att skrivande kan hjälpa? Vill du utforska skrivande som ett stärkande, läkande verktyg?

I kursen tar du del av en skrivprocess i åtta steg där du får lära dig att utforma ett hållbart skrivande enligt WriteYourSelfs metod och börja skriva dina berättelser. Du får stöd och vägledning i att komma igång att skriva och att utforma skrivrutiner som passar dig.

Du väljer själv vad som känns viktigt för dig att skriva om. Det kan vara något som hänt dig, nyligen eller för länge sedan. Det kan också vara en obestämd känsla av att det finns något viktigt som är osagt och obearbetat. Det finns inget som är för litet eller för svårt. Du bestämmer.

Brevterapi

Vill du sedan fördjupa din läkning kan du gå vidare med Brevterapi, där du en gång i veckan får respons för att hjälpa dig vidare. Kostnaden för brevterapi är 1 800 kr för sex brevväxlingar.

Välkommen!

Until you make the unconscious consious, it will direct your life and you will call it fate.

Carl Gustav Jung

bottom of page