top of page
samtalsterapi.jpg

SAMTALSTERAPI

 på psykodynamisk grund

Att bli medveten om sina känslor och reaktioner – var de kommer ifrån – kan förändra vår självbild och självkänsla.

I samtalsterapi arbetar vi med din självbild, identifierar dina sår eller tillkortakommanden, tittar på dina försvar och startar en läkningsprocess för att på sätt öka din förståelse om vem du är. Syftet är att stödja och hjälpa dig så att du ska kunna förändra ditt beteende och handlingsmönster för att kunna göra dina val i livet mot bättre välmående.

Vi arbetar under Hälso- & sjukvårdslagen, och strikt tystnadsplikt råder.

Exempel

En kvinna söker psykoterapi på grund av nedstämdhet och trötthet. Hon har så långt tillbaka hon kan minnas ”servat” andra, tagit på sig många uppgifter och visat en stor omsorg om andra. Varje försök att säga nej eller begära något för egen del har lett till ”dåligt samvete”. I terapin känner hon ett ansvar för att inte vara besvärlig för terapeuten och oroar sig en del över det.

Ur ett psykodynamiskt perspektiv är det viktigt att förstå och analysera de känslor och konflikter som ligger bakom kvinnans beteende och symtom. Vad fruktar hon skulle hända om hon inte längre ställer upp? Vilka känslor undviker hon genom att alltid ”offra sig” för andra? Hur ser sambandet ut mellan hennes tidiga relationer och det sätt på vilket hon förhåller sig till andra (och till terapeuten) idag?

Om kvinnan genom psykoterapin får insikt om de mekanismer som ligger bakom hennes beteende och med hjälp av terapeuten får bearbeta dessa, kan det leda till att hon mer medvetet och konstruktivt kan balansera omsorgen om andra med omsorgen om de egna behoven. 

I en korttidsterapi avgränsar man en speciell problemställning som man arbetar med. Psykoterapeuten är då också mer aktiv i sitt förhållningssätt och hjälper till att hålla fast samtalet vid det fokus man har kommit överens om. (Psykologiguiden)

"Terapin har hjälpt mig att få perspektiv på livet. Genom att prata om anledningen till vissa beteenden hos mig själv har jag börjat förstå grunden bakom mina handlingar. Jag har också lärt mig att förstå när jag känner vissa känslor, varför jag känner dom och inte minst att det är OK att känna dom utan att fly. Idag är jag mycket mer medveten om dessa flyktbeteenden och jobbar ständigt med att försöka bryta mina invanda mönster. Även om jag bara påbörjat denna resa och aldrig kommer komma till en slutdestination så är jag glad för varje litet framsteg när jag lär känna mig själv. Idag är jag mycket snällare och mer accepterande mot mig själv och därmed också lyckligare. Att lära känna mig själv är den bästa investeringen jag gjort."

bottom of page