top of page
mindfullness.jpg

MINDFULNESS-TRÄNING

Mindfulness har sina rötter i buddismen och har genom Jon Kabat-Zinns MBSR (Mindfulness-Baserad Stress Reduktion) vävts samman med vår västerländska medicinska kunskap. Omfattande forskning har gjorts i framförallt USA och Storbritannien som visar på goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.


Mindfulness handlar om att vara närvarande. Här och nu. Ofta lever vi upptagna av det som varit och planerar för framtiden och är inte närvarande nu. Autopiloten i oss drar iväg och vi agerar utan att vara medvetna och i kontakt med oss själva. Många av oss har tappat kontakten med vår kropp och lever mer uppe i huvudet och uppfattar inte kroppens signaler. När man frågar oss hur vi mår, svarar vi att det är mycket nu. När vi tillfrågas hur något känns, svarar vi att det är jobbigt. I mindfulness tränar vi att vara i kroppen och få mer intim kontakt med oss själva. Att faktiskt upptäcka att kroppen skickar signaler som vi lärt oss att nonchalera. Orsaken till detta kan vara många men makten finns hos oss att ta tillbaka kontrollen över vårat mående. Via andetaget som alltid är konkret här och nu, är en av vägarna till detta.

När jag bodde i Thailand upptäckte jag (på riktigt!) att min kropp skickar signaler hela tiden, men jag hade tystat ner den tidigare...inte nu, jag måste, jag kan inte...

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Träningen i mindfulness kan liknas vid all annan träning, men här är det hjärnan vi tränar. Forskningen visar att stress minskar, och vi återhämtar oss också snabbare från stress, sömnen förbättras, vår förmåga till fokus och vår förmåga att uppleva glädje och njutning ökar. När vi på detta sätt kommer närmare oss själva, blir vi mer autentiska, och därmed stärks vår självkänsla och tillit.


När du coachas i mindfulness får du träna på att lägga märke till behagliga känslor liksom att hantera stress, rädsla, sorg och svåra känslor som skam genom att möta och tillåta det som är, så gott vi kan. Kärleksfull vänlighet och medkänsla går hand i hand med mindfulness.


Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar.

Hos mig kan du delta i en onlinekurs där mindfulness och skrivterapi möter varandra, eller välja enbart mindfulnessträning. 

Välkommen!

bottom of page