Handledning socialt arbete

Jag erbjuder handledning i socialt arbete för grupper om upp till 6-8 personer i socialt arbete, inom Stockholms län. Jag har möjlighet att komma till er arbetsplats upp till ca 15 mil från Stockholm. 

Som handledare vägleder jag gruppen i att finna nya angreppssätt eller tolkningar av den givna situationen. I syfte att fördjupa reflektionsförmågan använder jag mig av kreativa metoder såsom Tejping, samtalskort och Reflekterande Team. 

Min handledarutbildning läste jag på Linnéuniversitetet där fördjupning pågår hösten 2022. Jag är socionom i botten med erfarenhet av myndighetsutövning barn och ungdom sedan 2007. Numera har jag uppdrag som mentor i syfte att ge nya i yrket en bra introduktion. Jag arbetar även sedan 6 år på socialjouren i Stockholms stad samt läser till psykoterapeut psykodynamisk inriktning.