top of page
foraldrastod.jpg

FÖRÄLDRASTÖD 

Att vara världens bästa förälder är vår högsta önskan redan innan barnet är fött. Frågan är bara, hur är man då?

Är det föräldern som alltid är klok, lugn, balanserad? Nej, en bra förälder är kärleksfull men kan också förlora tålamodet, skrika och härja, vara orättvis och inkonsekvent och använda tjat, hot och mutor i sin uppfostran.

Då är vi mänskliga och då visar vi barnet att man får bli arg och bära sig dumt åt ibland. Det är okej. Och då lär vi barnet att så kan det vara i livet. Alla möter vi till exempel taskiga chefer, illojala kompisar eller en partner som sviker oss.

Barn tål att vi bär oss illa åt ibland. De blir inte olyckliga eller hämmade av det. Men vi kan ändå ha vissa målsättningar som föräldrar - även om vi sedan inte klarar av dem alla, alltid.

Jag är tillgänglig för råd och stöd gällande dig som förälder. Jag har arbetat med barn och deras familjer inom socialtjänsten i många år och kan dels guida dig och informera dig i frågor gällande detta men även erbjuda dig stöd i att hantera svåra situationer som rör din relation eller ditt barn.

Det kan handla om gränssättning eller konflikter men även svårare problematik. 

"Det är ett nödvändigt inslag i självets utveckling att man upplever sig som en person inför moderns kärleksfulla ögon"

bottom of page